Свържете се с нас

ВИЧЕВИ КЛИМА

МАГАЗИН ЗА КЛИМАТИЦИ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
Адрес: 7700 Търговище,
ул “Троян” №12
телефон: 0898 526 762
e-mail: tenev80@abv.bg
Мол: Йордан Йорданов